Analyst   Firm
Sean Wu   Morgan Stanley
Chen Chen   UBS
Roanna Ruiz   SVB Securities
Ziyu He, Yizheng Yang   CICC
Haichun Zhao   Sinolink Securities
Xiaowei Lin   Everbright Securities